Sie sind hier: Start > Chào mừng
Gruppenphoto der AG Migration des Landesseniorenbeirats Berlin (LSBB)

Nhiệt liệt chào mừng!

Das Kompetenz Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe, gọi tắt là kom•zen, từ năm 2007  đã hiến mình cho việc làm cho hệ thống giúp đỡ và chăm sóc người già đối với mọi người cao tuổi trở nên truy cập được.

Das kom•zen thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ sức khỏe và xã hội tiểu bang  Berlin và được Arbeiterwohlfahrt Berlin Spree-Wuhle e.V. cũng như  Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.  nâng đỡ.

Để thúc đẩy việc hoà nhập xã hội (Inklusion) của những nam nữ nhập cư cao tuổi trong xã hội di cư (Migrationsgesellschaft),  kom•zen đã hợp tác với những cộng sự khác nhau làm công tác di cư, của bộ phận quản lý hành chính và chính trị cũng như với những người làm  dịch vụ xã hội, điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe và hoà mạng họ với nhau.

Trên trang mạng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho các bạn cả những thông tin chuyên ngành (Opens internal link in current windowFachinformationen) để có thể tải xuống và cho chỉ dẫn về những cộng tác  viên  khác trong mạng lưới của chúng tôi (Opens internal link in current windowNetzwerk), những người hoạt động trên lĩnh vực tuổi già, di cư và cung cấp. Dưới mục các phương tiện truyền thông (Opens internal link in current windowMedien) bạn sẽ tìm thấy thêm các tài liệu phim ảnh do  chúng tôi thực hiện cũng như các chỉ dẫntài liệu tham khảo(Opens internal link in current windowLiteraturhinweise).

gefördert durch

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Träger

Arbeiterwohlfahrt Berlin Spree-Wuhle e. V.
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.