Sie sind hier: Start > Witamy
Gruppenphoto der AG Migration des Landesseniorenbeirats Berlin (LSBB)

Serdecznie witamy!

Ośrodek do spraw Rozwoju Kompetecji Międzykulturowej w ramach Pomocy dla Seniorów (Kompetenz Zentrum Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe), zwany w skrócie kom●zen, już od 2007r. dąży do otwarcia systemów pomocy i opieki nad osobami starszymi dla potrzeb wszystkich zainteresowanych.

kom●zen działa z ramienia Administracji Senackiej ds. Zdrowia i Spraw Socjalnych (Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung) Kraju Związkowego Berlina, zaś jest wspierany przez Związek Opieki Społecznej dla Robotników Berlin Spree-Wuhle (Arbeiterwohlfahrt Berlin Spree-Wuhle e.V.) oraz Związek Caritas przy Arcybiskupstwie Miasta Berlina (Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.).

Aby przyspieszyć proces inkluzji (Inklusion) imigrantów w ramach społeczeństwa wielokulturowego (Migrationsgesellschaft), kom●zen współpracuje z różnorakimi podmiotami, czynnymi w zakresie działalności migracyjnej, administracji i polityki oraz z przedsiębiorcami, oferującymi usługi w branży społecznej, opieki nad seniorami i służby zdrowia, a także umożliwia wzajemne kontakty pomiędzy tymi podmiotami.

Na naszej witrynie internetowej można znaleźć między innymi informacje specjalistyczne (Opens internal link in current windowFachinformationen) do pobrania oraz odsyłacze do innych, współpracujących z nami podmiotów, czynnych w zakresie działalności w ramach opieki nad osobami starszymi i imigrantami (Opens internal link in current windowNetzwerk). W naszej mediotece (Opens internal link in current windowMedien) można ponadto znaleźć filmy dokumentalne, dotyczące naszej działalności  oraz wskazówki odnośnie dostępnej literatury (Opens internal link in current windowLiteraturhinweise).

gefördert durch

Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales

Träger

Arbeiterwohlfahrt Berlin Spree-Wuhle e. V.
Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.